strona główna

W dniach 24 – 26 października 2014 Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego we współpracy z  Sekcją Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcją Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizuje w Krakowie swą doroczną konferencję.   To coroczne spotkanie społeczności polskich psychoterapeutów, umownie niekiedy zwane Trójkonferencją, jest okazją do wymiany myśli i rozwoju zawodowego, a liczny udział osób z różnych ośrodków i szkół terapeutycznych przyczynia się do integracji naszego środowiska.

W tym roku konferencja będzie zatytułowana

PSYCHOTERAPIA DZIAŁA!  JAK?
REFLEKSJE NAD PROCESEM PSYCHOTERAPII.

 Chcemy dyskutować O ISTOCIE ZMIANY w procesie psychoterapii, nie zatrzymując się jedynie na fakcie jej skuteczności, udowodnionej badaniami ilościowymi.  Przedstawiciele różnych szkół i modalności przedstawią swoją odpowiedź na pytanie „Jak działa psychoterapia?”.

Będzie też okazja do refleksji nad STANEM PSYCHOTERAPII W POLSCE w kontekście europejskim.   Wprowadzeniem do tej sesji będzie wystąpienie Przewodniczącego European Association of Psychotherapy Eugenius Laurinaitis.

Niejako kontynuacją wątku granic psychoterapii, podjętego w czasie poprzedniej Konferencji Trzech Sekcji będzie sesja pt PSYCHOTERAPIA POZA GABINETEM.   Zaproszenie do wzięcia udziału w tej sesji przyjęli antropolożka prof. Halina Grzymała Moszczyńska,  duszpasterz ks. red. Adam Boniecki oraz poeta i literaturoznawca dr Bronisław Maj.

Trudno też nie podejmować tematów intensywnie obecnych w dyskursie publicznym.  Stąd  jedna z sesji będzie nosić tytuł GENDER U PSYCHOTERAPEUTY.   Tę sesję poprowadzi dr hab. Barbara Józefik, a jednym z dyskutantów będzie ks. dr Jacek Prusak.

Tradycją krakowskich konferencji jest spojrzenie na psychoterapię z perspektywy widza kinowego.  Wieczorna sesja pt. „PSYCHOTERAPIA W HOLLYWOOD” będzie okazją do oglądnięcia fragmentów filmów fabularnych i posłuchać komentarza psychiatry i filmoznawcy prof. Andrzeja Czernikiewicza.

Zagadnienie jakości usług psychoterapeutycznych to także pytanie o ETYKĘ i EKONOMIĘ.  Seminarium na ten temat poprowadzi psycholożka i psychoterapeutka z Berlina, zajmująca się od wielu lat tym zagadnieniem, Julia Bellabarba.

W gronie osób, które przyjęły już zaproszenie do czynnego udziału w konferencji są ponadto: mgr Anna Król-Kuczkowska, mgr Zofia Milska-Wrzosińska, mgr Maciej Musiał, prof. Irena Namysłowska, dr Agnieszka Popiel, prof. Katarzyna Schier, dr Gustaw Sikora, dr Rafał Styła, mgr Anna Tanalska-Dulęba, dr Katarzyna Walewska, dr Cezary Żechowski.

 

Do zobaczenia w Krakowie w dniach  24 – 26 X 2014 na konferencji

„PSYCHOTERAPIA DZIAŁA!  JAK? REFLEKSJE NAD PROCESEM PSYCHOTERAPII”

  

W imieniu organizatorów

Bogdan de Barbaro
Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

Komentarze są wyłączone.