ZEBRANIE

głosowanie

Na dzień 25 października 2014 r. zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz zarząd Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwołały Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Oba Zgromadzenia odbędą się w auli przy ul. Łazarza 16 w Krakowie w godzinach 18.45-20.00 – w budynku, w którym będzie się odbywała Konferencja Trzech Sekcji.

Głównym przedmiotem obrad będzie przyjęcie Kodeksu Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Prosimy o zapoznanie się z projektem Kodeksu:

Kodeks Zasad Etycznych_projekt

 

Uwaga! W głosowaniu mogą brać udział osoby, które są członkami zwyczajnymi sekcji i nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich a także członkowie nadzwyczajni i honorowi danej sekcji. Stan swoich składek można sprawdzić pisząc e-mail:

SNP: psychoterapia.ptp@gmail.com

SNTR: izabela.janeczek@uj.edu.pl

 

Komentarze są wyłączone.